Vuilwatervoorzieningen

Jachthaven

Zoals door de wetgever is voorgeschreven dient elke jachthaven een vuilwaterstation te hebben. Allround Watersport heeft vanzelfsprekend ook deze faciliteit. Zowel bilge water als vuilwater uit uw vuilwaterinstallatie kan snel, schoon en volgens de millieu normen worden afgevoerd.

Bilge en toiletwater afzuigstation

Bilge en toiletwater afzuigstation