Veiligheid natuur en recreatie

Jachthaven

Harmonieus samengaan van Veiligheid natuur en recreatie

Het Zuidlaardermeer is tezamen met de omliggende polders een enorm opvangbassin voor h00gwatersituaties. Een groot deel van het water vanuit Drenthe vindt haar weg naar de Waddenzee via het Zuidlaardermeer. In bepaalde omstandigheden, springtij en een noord-westenwind, kan het water niet afgevoerd worden via de zee en verzameld het zich in de kanalen en meren van Groningen. Dit heeft al meerdere keren geleid tot gevaarlijke situaties voor dorpen en steden. Om te voorkomen dat in de toekomst weer zulke dreigende situaties zich gaan voordoen is er van Drenthe tot aan de Waddenzee een gebied in kaart gebracht wat het water moet keren en zo bewoners moet beschermen.

Veiligheid gegarandeerd door het minideltaplan

Veiligheid gegarandeerd door het minideltaplan

De Jachthaven van Allround Watersport ligt niet alleen aan de rand van dit gebied, maar heeft tevens een ingenieus systeem waarbij in het geval van dreiging, deuren van de bodem worden gelicht en zo tienduizenden mensen beschermen tegen het water. Bovendien is er een prachtige verhoging aangelegd met speeltuin, picknickplaatsen en banken met een prachtig uitzicht over het Zuidlaardermeer en haar natuur. Vanzelfsprekend zijn hier ook ligplaatsen gecreëerd voor ligplaatshouders en passanten. Vanaf dit punt kijkt men in westelijke richting en zijn de mooiste zonsondergangen gegarandeerd. Ook de natuur draagt haar steentje bij. Zittend op een van de banken heeft menig bezoeker al een bever zien voorbij zwemmen en een zeearend of roerdomp gespot.

ware natuur - de bever

 

Allround Watersport is er trots op dat op deze locatie veiligheid, natuur en recreatie zo harmonieus samengaan. We mogen met recht spreken van een uniek plekje Nederland waar RUST, RUIMTE, NATUUR, RECREATIE en fantastische voorzieningen samenkomen. Menig bezoeker heeft Allround Watersport in haar hart gesloten en tot vaste bezoekplaats van de vakantie gemaakt.