De Bever

De Bever

Het grootste knaagdier van Europa, De Bever

Het is elke keer weer een fascinerend gezicht wanneer dit grote knaagdier voorbij de haven zwemt. Maar ook wanneer u niet in de gelukkige omstandigheid bent dit mooie dier te spotten vind u genoeg sporen van zijn aanwezigheid. Omgeknaagde bomen en takken die zijn aangevreten net als in een tekenfilm vind je langs de kanalen en in de rieteilanden rond de jachthaven.

Het is Het Groninger Landschap gelukt om een gezonde populatie bevers te krijgen langs de Hunze en het Zuidlaardermeer. Het is de bedoeling dat de bevers uiteindelijk ook de andere Groninger en Drentse beekdalen koloniseren.

Vanaf 2008 begonnen Het Drentse Landschap en Het Groninger Landschap met het uitzetten van bevers in het Hunzedal en het Zuidlaardermeergebied. De bevers functioneren als een soort oeverbeheerders. Zij houden met hun geknaag de begroeiing langs de waterkanten open en leveren zo een belangrijke bijdrage aan het ontstaan van een natuurlijk beekdal. De milieuomstandigheden en de soortenrijkdom langs de beek wordt gevarieerder en groter. Doordat de bevers takken in het water trekken, ontstaan schuilplaatsen waar veel dieren zoals jonge vissen, libellenlarven en allerlei waterinsecten een plek vinden. Door het omknagen van bomen ontstaan obstakels in de beek waardoor de stroomsnelheid van het water varieert. Als liefhebbers van waterplanten helpen ze als een soort ‘zwemmende grazers’ mee om het dichtgroeien van het water te vertragen.

 

Ook langs de vaarroute zijn er verschillende plaatsen deze bijzondere natuur te ervaren.

Bever route richting Allround Watersport

Overal op de weg naar de jachthaven van Allround Watersport vindt u sporen van de bever

kieldiep richting allround watersport uitzichttoren

Onderweg zijn een aantal aanlegplaatsen van waaruit u een prachtig uitzicht heeft over het meer en haar unieke natuur.

bever  allround watersport

De bever laat ook hier zijn verse sporen na.

bever allround watersport

knaagsporen van de bever, op vele bomen zijn ze te vinden

beverallround watersport

knagen tot de bomen erbij neervallen. Zo blijft rietland, rietland

bever allround watersport

plaatjes als deze vindt men op verschillende plekken langs de route

bever  allround watersport

En dit prachtige dier is de “boosdoener”